Logga in för att hantera

Köpvillkor

Detta avtal gäller från och med 2014-09-17


§1. Allmänt

Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Bagerikassen (Organisationsnummer: 8802047533) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som "Kunden" i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år med hemvist i Sverige och vid försäljning av livsmedel ("produkter" nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på www.bagerikassen.se ("Webbplatsen" nedan).

Bestämmelserna i detta avtal är ej tillämpliga för avtal om köp som ingåtts före den 13:e juni 2014. För att öka tydligheten finns en datummärkning i sidhuvudet. Om villkoren i Avtalet har ändras anges även ett slutdatum. Om slutdatum anges gäller Avtalet till och med kl. 00:00 det datum som Avtalet upphört att gälla. Du som kund får möjlighet att acceptera dessa villkor i samband med din beställning.

Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

Tillbaka till innehållsförteckningen


 

§2. Beställning

Hos Bagerikassen beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Bagerikassen tar emot din beställning när du klickar på knappen "Slutför beställningen" i kassan (steg 4 av 4). Genom att klicka på knappen "Slutför beställningen" accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Bagerikassen har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet "Tack för din beställning" till den e-postadress som du angav när du beställde.

När vi skickar e-postmeddelandet "Tack för din beställning" till dig sluts även detta Avtal. Om det skulle vara omöjligt för oss på Bagerikassen att leverera din beställning kommer vi kontakta dig omgående. Skulle detta inträffa kommer vi att erbjuda dig en ny lösning förutsatt att det är möjligt. När du accepterar vårt förslag på ny lösning sluts detta Avtal.

Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning. För att göra en avbeställning ska du logga in på ditt konto på www.bagerikassen.se. Avbeställning skall meddelas senast kl.18 dagar innan nästa leverans. den dag beställningen normalt skulle ha utlevererats.

Mer information om hur man som besökare använder och handlar på www.bagerikassen.se finns i vår FAQ.
Tillbaka till innehållsförteckningen


 

§3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattestats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 12%.

Erbjudanden
Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

Tillbaka till innehållsförteckningen


 

§4. Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag.

Tillståndpliktiga produkter
Produkter såsom Bröd som erbjuds på webbplatsen är enligt svensk lag tillståndspliktiga. Mer information om eventuell tillståndsplikt finns tydligt angivet på aktuell produktsida. På grund av tillståndsplikten skall kunden inhämta tillstånd från berörd myndighet eller institution innan köp.


Tillbaka till innehållsförteckningen


 

§5. Betalning

Kortbetalning med NETS
Bagerikassen erbjuder kortbetalning via vår betalningspartner NETS som är auktoriserad med PCI DSS certifiering. Dina kortuppgifter överförs och lagras säkert i krypterad form. Kundens kort debiteras i samband med att Bagerikassen skickar beställda produkter till kunden, kortbetalning är möjlig med följande korttyper:

-VISA
-VISA Electron
-MasterCard

Återkommande betalningar

När du som kund slutför sista steget i kassan (steg 4) "Visa/mastercard" lagars kortuppgifterna. På så sätt kan du enkelt betala för framtida beställningar utan att behöva ange dina kortuppgifter igen.


Tillbaka till innehållsförteckningen


 

§6. Fullgörande

Bagerikassen påbörjar fullgörande av detta avtal när du som kund får e-post meddelandet "Tack för din beställning". Bagerikassen har fullgjort sin del av detta avtal när du fått samtliga leveranser i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

Tillbaka till innehållsförteckningen


 

§7. Leverans

 

Bagerikassen skickar beställningar under helgfria lördagar.

Fraktkostnad:
Bagerikassen erbjuder fri leverans oavsett vad du beställer.

Leveranstid:

Leveranstider anges nedan:
06:00-07:30
07:30-09:00


Villkor för leverans och abonnemang
Notera att Bagerikassens abonnemang har ej har någon bindningstid, följande villkor gäller för leveranser och abonnemang.


  • För att erhålla leverans på lördag måste man beställa senast onsdag innan 21:00.
  •  Beställning innan onsdag 21:00 kommer kortdragning att ske onsdag 21:00 (beställer man exempelvis måndag så dras pengarna ändå onsdag 21:00)
  • Vid beställning efter onsdag 21:00 får man ej leverans lördag samma vecka utan kommande lördag. Kortet debiteras då onsdagen veckan efter. 
  • När man pausar sitt abonnemang ska det ske senast onsdag 21:00, när man återupptar sitt abonnemang ska det ske senast onsdag 21:00 för att få leverans samma lördag.
  • Vid avslutade av sitt abonnemang via inloggningen ska det ske senast 21:00 onsdag, i det fall det sker senare än 21:00 onsdag blir man bunden till lördagsleveransen, därefter avslutas abonnemanget. 


Leveransförsening
Uppstår en leveransförsening har du som kund rätt att häva detta avtal utan kostnad. I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och Bagerikassen inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och Bagerikassen insåg eller borde ha insett detta.

Transportrisk
Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Bagerikassen står transportrisken tills försändelsen har nått dig.

 


Tillbaka till innehållsförteckningen


 

§8. Ångerrätt och återköp

Ångerrätt

De produkter som Bagerikassen erbjuder på webbplatsen (bröd) är undantagna ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler då dessa produkter riskerar att förstöras, förbrukas eller väsentligt försämras under ångerfristen. Du som kund dock rätt att frånträda detta avtal innan det att leveransen har påbörjats. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund ingick detta avtal.

Förfarande vid ångerrätt
Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Bagerikassen om att du önskar ångra köpet.

Kontaktinformation
Bagerikassen
Petterslundsgatan 14E
75328 Uppsala
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Tillbaka till innehållsförteckningen


 

§9. Reklamation och garanti

Reklamationsrätt

Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Bagerikassen eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel. Notera att livsmedel är färskvara och har oftast ett bäst före datum. Livsmedels egenskaper förändras snabbt med tiden, en försämring av produkten är naturlig med tiden och räknas ej som urspungsfel.

Bagerikassen rekommenderar att du som kund alltid att undersöker produkter när de levereras och påtalar eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Bagerikassen. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall Bagerikassen skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon: 0184305288.

Tillbaka till innehållsförteckningen


 

§10. Returer

I det fall du som kund meddelar att du vill reklamera produkter kommer Bagerikassen i första hand omleverera din beställnig, Bagerikassen tar dock ej felaktiga produkter i retur. Felaktiga produkter bör ovillkorligen kasseras och får skall ej förtäras.  

Återbetalningar
I det fall Bagerikassen beslutat att återbetalar pengarna kommer återbetalningen ske utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten alternativt vid godkänt reklamationsärende.

Tillbaka till innehållsförteckningen


 

§11. Förbehåll

Hävningsförbehåll

Bagerikassen förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Bagerikassen.

Ändringsförbehåll
Bagerikassen förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Bagerikassen och kund.

Tillbaka till innehållsförteckningen


 

§12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Bagerikassens kontroll och som Bagerikassen inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Bagerikassen ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Bagerikassen ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Reservation för leveransförsening utanför Bagerikassens kontroll.
Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Bagerikassens kontroll, skall inte Bagerikassen anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Bagerikassen såvida inte annat särskilt avtalats mellan Bagerikassen och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen


 

§13. Personuppgifter och sekretess

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Bagerikassen kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Bagerikassen ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Bagerikassen för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet.


Personuppgiftsansvarig:
Bagerikassen (Org. 8802047533)
Petterslundsgatan 14E
75328 Uppsala

Kunduppgifter som lagras:
-Namn
-Adress
-E-postadress
-Telefonnummer
-Personnummer
-Köphistorik hos Bagerikassen

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan:
-Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.

Registerutdrag:
Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter:
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Bagerikassen raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Bagerikassen skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

Tillbaka till innehållsförteckningen


 

§14. Övrigt

Polisanmälan

Bagerikassen polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier och bedrägeriförsök.

Diskrepans mellan olika publikationer
Om det föreligger skillnader mellan webbplatsen och andra publikationer skall de uppgifter som anges i andra publikationer ha företräde framför webbplatsen. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Bagerikassen uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte
All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Bagerikassen ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies
Cookies, "kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: "Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist
Tvist mellan Bagerikassen och dig som kund prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Bagerikassen följa nämndens beslut.

Tillbaka till innehållsförteckningen

E-avtalet Köpvillkor - Versionsnummer: 404-229-409

Sociala kanaler:     

Kundtjänst: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.